"Главное оружие телохранителя - его ум."

Адрес компании: 01004, г.Киев, ул. Кропивницкого, 8

Телефон компании: (044) 254-63-35 (044) 254-63-36

Книга «ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

book-title

Нашу планету накрила хвиля тероризму, війн. Нещадне інтелектуальне й економічне протистояння породжує насильство в суспільстві. Тому дуже своєчасно виходить у світ
цей підручник — що вже виходив українською мовою, з глибоким дослідженням теми безпеки.

У цьому навчальному виданні розглянуто питання спеціальної тактики дій співробітників підрозділів з організації та ведення охорони фізичних осіб, включно з діями в умовах складних обставин, високого рівня ризику для особи, що перебуває під охороною (VIP), у надзвичайних ситуаціях.

Спеціальна тактика охорони фізичних осіб — це галузь спеціальних знань, заснована на наукових методах пізнання, принципах наукового управління, досвіду спеціальних підрозділів правоохоронних органів держави та недержавних служб, які займаються специфічною діяльністю — охороною високопосадових державних діячів та інших фізичних осіб відповідно до чинного законодавства.

Цілі спеціальної тактичної підготовки — відпрацювання співробітниками охорони практичних навичок, умінь і якостей, необхідних для успішного ведення охоронних заходів, надійного захисту життя та здоров’я особи, що охороняється, її майнових інтересів.

Задачі спеціальної тактики охорони — вивчення теоретичних основ створення та функціонування систем захисту фізичних осіб; тактичних прийомів і способів дії охорони; вироблення та вдосконалення навичок і вмінь співробітників охорони спеціальним прийомам володіння зброєю, спеціальним засобам захисту й активної оборони; формування в особового складу високих морально-бойових, психологічних і фізичних якостей.

Предметом спеціальної тактики є теорія і практика організації та ведення спеціальних охоронних заходів і заходів фізичної охорони громадян в умовах їхньої повсякденної діяльності та при високому рівні загрози життю та здоров’ю.

Теорія спеціальної тактики досліджує:
– методи, способи та засоби, що застосовуються терористами під час організації та вчиненні терористичних операцій проти VIP;
– основи організації, цілі, задачі, принципи ведення охоронних заходів;
– сутність і зміст заходів із попередньої розвідки та підготовки місць тимчасового перебування осіб, що знаходяться під охороною;
– тактика дій групи охорони під час пішого супроводу VIP і в транспорті;
– особливості організації охорони фізичної особи за місцем роботи, проживання, на відпочинку, під час подорожей,
відряджень;
– методи та способи пошуку вибухових пристроїв, отруйних і радіоактивних речовин;
– спеціальні тактичні прийоми захисту особи, що охороняється, у разі нападу та інших надзвичайних ситуацій;
– деякі аспекти вогневої, психологічної та медичної підготовки співробітників служби охорони.

В навчальних матеріалах узагальнено та використано практичний досвід і методики вітчизняних, а також зарубіж-
них служб охорони фізичних осіб.

Автори підручника — знані професіонали в Україні і закордоном.

Усе своє свідоме життя вони присвятили боротьбі зі злом у суспільстві — тероризмом, насильством над особистістю — спочатку на службі в органах державної безпеки, потім у приватних охоронних структурах.

Паралельно активно співпрацювали з Національною федерацією охоронців України, Міжнародною федерацією охоронців, Київською асоціацією бодігардів.

Більш як 20 років автори працюють у складі організаторів проведення змагань з багатоборства охоронців — чемпіонатів
України, міжнародних турнірів, чемпіонатів Європи та світу.

Безцінний досвід і знання, здобуті під час змагань, спілкування з професіоналами більше ніж 30 країн світу, тут за пропоновані читачам для підвищення професійного рівня із забезпечення безпеки в різних ситуаціях, які автори детально описують у підручнику.

Кожен розділ по-своєму корисний своїми конкретними і чіткими практичними рекомендаціями і вмінням автора донести інформацію до зацікавленого читача.

Гадаю, що цікаві дослідження авторів спонукатимуть читача більше вчитися, думати, аналізувати і досягати кращих результатів у роботі.

Англійський філософ Френсіс Бекон говорив так: «Знання є сила, а сила є знання».

Шановні читачі! Збагачуйте свої знання і будете завжди сильними та перемагатимете.

Зміст

Вступ

1. Сучасний тероризм і організована злочинність.

1.1. Вступ. Загальні положення.

1.2. Загальна характеристика і визначення тероризму.

1.3. Цілі та мотиви скоєння терористичних акцій.

1.4. Види і форми тероризму.

1.5. Організована злочинність.

1.6. Способи і засоби вчинення злочинних акцій. Тактика дій при підготовці і вчиненні нападів.

1.7. Організація терористичних і злочинних операцій.

1.8. Висновки.

 

2. Концепція особистої охорони. Задачі, сутність і принципи охорони.

2.1. Поняття та сутність охорони.

2.2. Цілі, задачі та методи охорони.

2.3. Принципи діяльності особистої охорони.

2.4. Робота служби охорони. Загальні положення.

2.4.1. Співробітники служби охорони. Загальні вимоги.

2.4.2. Обов’язки співробітників служби охорони.

2.4.3. Озброєння та спорядження. Матеріальна база.

Додатки

 

3. Попередня перевірка й організація охоронних заходів.

3. 1. Попередня перевірка трас проїзду та організація їх охорони.

3.1.1. Попередня перевірка трас (маршрутів) проїзду.

3.1.2. Організація охорони траси.

3.1.3. Підготовка автомашин та інших транспортних засобів.

3.2. Попередня перевірка й організація охоронних заходів місць прибуття (від’їзду) осіб, що охороняються.

3.2.1. Планування підготовчих заходів.

3.2.2. Попередня перевірка й організація охоронних заходів у місцях прибуття (від’їзду) осіб, що охороняються.

3.3. Попередня перевірка й організація охорони місць тимчасового проживання та відвідин.

3.3.1. Попередня перевірка місць тимчасового проживання VIP.

3.3.2. Резиденція.

3.3.3. Попередня перевірка готелів.

3.3.4. Попередня перевірка ресторанів.

3.3.5. Попередня перевірка підприємств і подібних місць відвідування.

3.3.6. Забезпечення безпеки осіб, які охороняються, при відвідуванні культурно-масових заходів.

3.3.7. Забезпечення безпеки особи, що охороняється, на час масових заходів, які проводяться поза приміщеннями.

Додатки

 

4. Забезпечення безпеки особи, що охороняється, при пішому пересуванні.

4.1. Загальні положення. Група охорони при пішому супроводі.

4.2. Дії групи охорони при пересуванні пішки в приміщенні, на вулиці, на місцевості.

4.3. Дії групи охорони при загрозі нападу чи нападові на особу, що перебуває під охороною, при пішому супроводі.

Додатки

 

5. Тактика дій групи охорони під час руху автотранспортом.

5.1. Вимоги до транспортних засобів і їхньої охорони. Обов’язки водія.

5.2. Порядок руху колони з VIP різними трасами.

5.3. Дії групи охорони під час посадки, висадки, руху і зупинки автомобіля з особою, що охороняється.

5.4. Прийоми швидкої і безпечної посадки (висадки) співробітників охорони в автомобіль.

5.5. Тактика дій групи супроводу при нападі на автомашину VIP.

5.6. Техніка швидкісного, захисного водіння.

 

6. Забезпечення безпеки VIP за допомогою групи тактичної підтримки.

6.1. Загальні вимоги. Завдання групи тактичної підтримки.

6.2. Практичні рекомендації з організації діяльності ГТП.

6.3. Застосування групою тактичної підтримки вогнепальної зброї та забезпечення безпеки при пересуванні.

6.4. Вправи для відпрацювання дій ГТП на випадок нападу.

7. Забезпечення безпеки особи, що охороняється, та членів її сім’ї за місцем проживання і роботи.

7.1. Організація охорони місць проживання VIP та членів сім’ї VIP.

7.2. Охорона житла.

7.3. Особливості охорони квартири.

7.4. Охорона офісу.

7.5. Документи та інформація, необхідні для організації охорони будинку, квартири, офісу.

7.6. Забезпечення безпеки членів сім’ї особи, що охороняється.

Додатки

 

8. Практичні рекомендації з організації охоронних заходів у різних умовах.

8.1. Забезпечення безпеки VIP при поїздках за кордон.

8.1.1. Загальні правила безпеки.

8.1.2. Надзвичайні ситуації.

8.1.3. Організація безпеки особи, що охороняється, під час подорожі.

8.2. Організація охоронних заходів у різних умовах.

8.2.1. Охоронні заходи під час піших прогулянок і спортивних занять.

8.2.2. Безпека VIP під час проведення культурно-масових заходів.

Додатки

 

9. Організація і проведення заходів з пошуку, виявлення та вилучення вибухових пристроїв, отруйних і радіоактивних речовин та технічних засобів стеження.

9.1. Поняття, цілі і завдання заходів з огляду житла, офісу, автотранспорту та місць тимчасового і постійного перебування VIP.

9.2. Загальна характеристика вибухових пристроїв і запальних речовин. Методи їх пошуку і виявлення.

9.3. Характеристика отруйних і радіоактивних речовин та методи їх визначення.

9.4. Пошук засобів слухового контролю.

9.5. Огляд приміщень.

9.6. Рекомендації з проведення огляду транспортних засобів.

9.7. Порядок дій у разі надходження сигналу про загрозу вибуху.

9.8. Перевірка поштової кореспонденції і предметів.

Додатки

 

10. Система та прийоми ідентифікації особи.

10.1. Загальні положення.

10.2. Проблеми допуску представників засобів масової інформації (ЗМІ).

10.3. Взаємодія зі штатом помічників особи, що охороняється.

10.4. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності.

10.5. Ознаки підробки документів і способи їхнього виявлення.

10.5.1. Поняття документа та його реквізити.

10.5.2. Класифікація, прийоми й ознаки підробки.

10.5.3. Заміна частин документа.

10.5.4. Підробка печаток і штампів.

10.5.5. Додаткові ознаки підроблених і дефективних документів.

10.6. Порядок перевірки документів співробітниками охорони.

Додатки

 

11. Виявлення зовнішнього спостереження.

11.1. Загальні вимоги.

11.2. Види, методи та прийоми спостереження.

11.2.1. Види спостереження.

11.2.2. Методи та прийоми спостереження.

11.3. Прийоми, методи та способи виявлення спостереження.

11.4. Дії співробітників охорони при виявленні спостереження.

Додатки

 

12. Вогнева підготовка і порядок застосування вогнепальної зброї та засобів примусу.

12.1. Загальні положення.

12.2. Особливості техніки швидкісної стрільби з pізних положень.

12.3. Законодавча основа і порядок застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів примусу.

Додатки

 

13. Психологічні аспекти професійної діяльності охоронця.

13.1. Загальні положення.

13.2. Основи професійно-психологічної підготовки охоронця.

13.3. Психологія професійного спілкування охоронця.

13.4. Основи етикету.

 

14. Надання першої медичної допомоги.

14.1. Загальні положення.

14.2. Надання першої долікарської допомоги при порушенні дихання і серцевої діяльності.

14.3. Надання долікарської допомоги при опіках та відмороженні.

14.4. Допомога при утопленні.

14.5. Допомога при ураженні блискавкою та електричним струмом.

14.6. Допомога при сонячному та тепловому ударі.

14.7. Перша долікарська допомога при потраплянні сторонніх предметів у дихальні шляхи.

14.8. Харчове отруєння – перша допомога при появі перших симптомів, види харчових отруєнь.

14.9. Перша допомога при отруєнні чадним газом.

14.10. Перша долікарська допомога при вивихах та переломах.

14.11. Види кровотеч і перша допомога при них.

14.12. Надання першої допомоги при пораненнях.

14.13. Висновок.

 

Додатки

Короткий словник уживаних термінів.

Список скорочень.

Література.